26 Gas Appliances within 100 miles of Bradford on Avon, Wiltshire